Garač je planina u Crnoj Gori, severozapadno od Podgorice. Pruža se pravcem severozapad—jugoistok. Vrhovi su joj Velji Garač 1436 m i Mali Garač 853 m. Padine se strmo spuštaju prema dolini Zete, na severoistoku, a blaže prema Katunskom kršu, na jugozapadu.

Izgrađen je od laporovih krečnjeaka i dolomita, pa su njegove strme strane podložne eroziji. Osojne strane su obrasle šumom, a prisojne su dosta ogoljene. Garač je poznat po mnogim istorijskim događajima, naročito iz NOB-a.

1 коментара:

Sky Host is a leading UAE Web Hosting in Dubai

Постави коментар