Bjelasica i Komovi, iako na izgled različiti, povezani su nevidljivim nitima evolucije, a čine kompleks nestvarne lepote koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Uživajući u prirodnim lepotama ovih predela, pre desetak godina jedan nemački novinar ih je nazvao “Netaknuta Švajcarska”.

Krstarenje planinama Bjelasicom i Komovima je najbolje početi iz Kolasina. To je varoš sa oko 12.000 stanovnika, u centralnom delu Crne Gore na obali reke Tare, koja je još poznata i kao vazdušna banja.U samom gradu vredi posetiti botaničku baštu planinske flore Danijela Vinceka, slovenca, koji se po penzionisanju doselio u Kolasin i sada predstavlja vršnog poznavaoca okolnih planina i karakteristika ovog kraja.

Kompleks planine Bjelasice, zahvaljujući povoljnom geografskom položaju i pristupačnosti do svih njenih delova, od mnogobrojnih jezera pa do najviših vrhova, pruža izvanredne mogućnosti za sve oblike rekreacije i turizma. Sada se ova planina nalazi u sklopu nacionalnog parka “Biogradska gora”, koji su davne 1878. godine brđani sa Bjelasice poklonili crnogorskom knjazu. On ju je odmah proglasio zaštićenom zonom.

U okviru parka nalazi se i Biogradsko jezero i istoimena prašuma. Kristalna površina Biogradskog jezera oslikava raj i na nebu i na zemlji. Jezero je nalik onom u kome je mladi Narcis ugledao svoj lik. Biogradska reka je čista kao suza i sa providnog bistrog izvora reke slobodno možete piti čistu planinsku vodu. U ovom delu parka nema kompromisa sa nadirućim turizmom, jer se ovde ne obavljaju ni sanitarne seče šume, te se sve ostavlja da raste i umire kao pre 1.000 godina. Za turiste željne avanture preporučuje se izlet duž toka Biogradske reke do njenog izvora kroz prašumu, probijajući se pod svodovima prastarog drveća, starog i do 400 godina, gde po koji primerak doseže i 40 metara visine.

Planina Komovi, izdižući se kao kakva gromada iznad izvorišta Tare, čini prostor koji očarava kontrastima boja i dalekim vidicima koji se pružaju sa njenih vrhova. „Alpski“ vrhovi Komova, interesantnih oblika i formi, doprinose nesvakidašnjoj kompoziciji stena i kamenja, te zasluženo nose naziv „Car planina“ ili „Božanstveni gorostas“. Kao biser pod okriljem Komova, nadomak Prokletija, ugnezdilo se poznato Rikavačko jezero u grotlu planinskih vrhova. Jezero je nepristupačno, daleko od puteva i prava oaza za retke primerke divljih konja.

U ovim krajevima, u katunima, od čobana možete kupiti ili probati svež domaći sir i kajmak.

Vekovima srasli, Bjelasica i Komovi provlačeći u nevremenu munje i gromove, isto tako privlače kao magnet sve veći broj turista koji odlazeći sa ovog podneblja, ostaju još dugo zaneseni i čudno zamišljeni...

Garač je planina u Crnoj Gori, severozapadno od Podgorice. Pruža se pravcem severozapad—jugoistok. Vrhovi su joj Velji Garač 1436 m i Mali Garač 853 m. Padine se strmo spuštaju prema dolini Zete, na severoistoku, a blaže prema Katunskom kršu, na jugozapadu.

Izgrađen je od laporovih krečnjeaka i dolomita, pa su njegove strme strane podložne eroziji. Osojne strane su obrasle šumom, a prisojne su dosta ogoljene. Garač je poznat po mnogim istorijskim događajima, naročito iz NOB-a.

Somina je planina koja se nalazi na granici Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Najviši vrh se zove Tikvina i nalazi se na 1601 m nadmorske visine. Okolne planine sa kojim se dodiruje su Golija i Njegoš. Delovi planine Somine su: Rejon Riđice ( Greben, Gambelovina, Pleće, Lučevi Gradc, Jame, Tikvina, Hercegove Luke, Macanuša, Srijemoša, Vardari, Ćulova kosa) i Rejon Maglene gore. Ime je dobila po istoimenoj četinarskoj žbunastoj biljci koja raste na visokoj nadmorskoj visini.

Čakor je planina u Crnoj Gori na granici sa Srbijom u delu prema Kosovu i Metohiji, visine 2.058 m. Nastavak je Prokletija i čini vododelnicu između Lima i Pećke Bistrice. Sastavljen je od paleozojskih škriljaca i trijaskih dolomitskih krečnjaka.

Čakor je obrastao četinarskim šumama i pašnjacima. Poznata je po prirodnim lepotama. Preko prevoja Čakor (1.849 m), vodi put između Andrijevice i Peći izgrađen 1926. godine, koji prestavlja najkraću vezu Makedonije i velikog dela Srbije sa Jadranskim morem. Zbog velikih snežnih nanosa i čestih lavina saobraćaj se u zimskim mesecima radovno obustavlja.